Luottojenhallinnan ammattiohjelmistoja

Winfile Ohjelmistot Oy

LUOTTOJENHALLINNAN AMMATTIOHJELMISTOJA

Yritys

Winfile Ohjelmistot Oy on tuottanut luottojenhallintaan ohjelmistoja jo kolme vuosikymmentä. Pitkän toimintamme aikana yhtiöömme on kertynyt vankka kokemus ja tieto rahoituslaitosten ja valtion toiminnasta luottojen myöntäjinä. Tämä tietotaito on vaikeasti hankittavaa, eikä siihen ole juuri yksiselitteistä käytännön tason ohjeistusta saatavilla. Kokemus on ollut paras asiantuntijuuden kartuttaja.

Keskittyminen omaan osaamisalueeseemme on ollut tae siitä, että asiakkaamme ovat olleet tyytyväisiä ohjelmamme toimintaan. Yhtiömme strategia on ja on ollut aktiivisesti myötävaikuttaa siihen, että tiedon siirrettävyys eri ohjelmistotoimittajien ohjelmistojen välillä tehostuu ja yhteistyö jatkossa tuottaa entistä asiakaslähtöisempiä sovelluksia, joissa kunkin toimijan keskittyminen ja erityisosaaminen pääsevät oikeuksiinsa.

AJANTASAISET TIEDOT INTERNET SIVUILTAMME

Verkkosivuillamme tarjoamme laajalle käyttäjäyhteisöllemme lisäpalvelua ja toivotamme kaikki tervetulleiksi aktiivisiksi käyttäjiksi. Viimeisimpien yhtiötä ja ohjelmistoamme koskevien yleisten uutisten lisäksi asiakasosio tulee palvelemaan asiakassuhteessa olevia organisaatioita lainasalkun hallintaan liittyvissä kysymyksissä. Verkkosivut ovat asiakasorganisaation yhteinen foorumi kaikille salkunhallintaan osallistuville.

Pidämme tärkeänä sitä, että tietokatkoksia ei synny tietoa hyödyntävien organisaatiojäsenten ja ohjelmiston käyttäjien kesken. On tärkeää, että kaikki lainasalkusta vastuulliset ovat tietoisia siitä, mitä hankitulta ohjelmistolta voidaan odottaa ja vaatia.

Toimenkuvasta ja näkökulmaeroista johtuen eri ihmiset organisaatiossa painottavat eri asioita lainahallinnassa. Historia on osoittanut, että tiedon jakamisen saralla yrityksemme voi toimia aktiivisesti ja entistä paremmin informaation jakajana. Verkkosivut toimivat lisäinformaation lähteenä ja henkilökohtaisen asiakaspalvelumme jatkeena usein kysyttyihin kysymyksiin ja suurempiin asiakokonaisuuksiin.

Joskus käy myös niin, että ratkaisumalleista on puhuttu, mutta ratkaisun toteuttamista on lykätty prioriteettikysymysten ja/tai päivänpolttavien kiireiden vuoksi. Verkkosivumme toimii muistuttajana ja mieleen palauttajana ratkaisumalleille, jotka ovat saattaneet unohtua. Myös tarpeet muuttuvat, jolloin tarkistuslista kaikesta tarjolla olevasta on silloin paikallaan. Ajantasainen sivustomme pyrkii vastaamaan helposti käsillä olevana tiedonlähteenä mm. edellä kuvatuissa tilanteissa.

TOIMINTAMME FOCUS

Winfile Ohjelmistot Oy on riippumaton toimija, jonka ohjelmistosuunnittelun perusta on vain ja ainoastaan asiakkaan tarpeet!

Toimintamme päämäärä on varauksettomasti tyytyväiset asiakkaat.